Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’empresa.
Nom:Autopodium
Denominació social:Autopodium
CIF: A – 58757444
Domicili Social:Carretera de Santa Coloma, 59. 17005 (Girona) España
Teléfon: 97 224 12 11
Adreça de correu electrònic:comunicacion@autopodium.es

Dades d’inscripció en el registre mercantil.
Autopodium constituïda a Girona el 22 de juliol de 1989, inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 379, Foli 188 full GI-14.144.

Dades relatives al desenvolupament de l’activitat.
L’activitat de Autopodium és la comercialització, distribució i reparació de tot tipus de vehicles així com la comercialització de peces de recanvis i accessoris i tota activitat connexa o complementària de l’anterior que sigui de lícit comerç.

 

 

Política de Protecció de Dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Autopodium (d’ara endavant Autopodium) informa els usuaris que:

Autopodium ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries. Els dades de caràcter personal que recull són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen en el fitxer corresponent, denominat “Autopodium”, degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb Autopodium així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies del grup.

Les Dades de caràcter personal tractades en el fitxer “Autopodium” únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la / les finalitat / s anteriorment exposada / es.

En aquells casos en què Autopodium figuri com a encarregat del tractament assumeix les obligacions establertes a la LOPD a l’efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents als que figurin en el contracte celebrat a l’efecte.

L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancelació i oposició. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo per correu electrònic a comunicacion@autopodium.eso per telèfon al 97 224 12 11. També poden exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que pot consultar awww.agpd.es.

 

 

Compromisos

No realitzar publicitat enganyosa

Autopodium (d’ara endavant Autopodium), es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions del web produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions.Autopodium com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

No remetre comunicacions comercials sense identificar-les.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic Autopodium es compromet a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense identificar-les com comunicació comercial i sense que prèviament no haguessin estat demanades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de Autopodium sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent, així com l’acompliment de les tasques d’informació..

A més el destinatari podrà revocar el consentiment per al tractament de les seves dades amb fins promocionals d’una manera directa, senzilla i gratuïta, per correu electrònic a comunicacion@autopodium.es.

 

 

Responsabilitats

Autopodium no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllacis (links) i hipertext que possibilitin, a través del web site www.autopodium.es, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Autopodium.

Autopodium no es responsabilitza de l’ús que l’usuari de la web realitzi dels serveis, continguts, enllacis (links) i hipertext inclosos en el web site www.autopodium.es.

Autopodium no es fa responsable de l’ús il.legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en www.autopodium.es. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllacis a les webs a les que pugui accedir-se des www.autopodium.es.

Autopodium no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

 

 

Cookies

Autopodium pot utilitzar cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de Autopodium el servidor donde se encuentra alojada reconoce automáticamente la dirección IP de su ordenador, el día y la hora en la que comienza la visita, en la que abandona la visita, así como información sobre las distintas secciones consultadas. Es necesario que el servidor conozca estos datos para poder comunicarse y enviarle la petición realizada y que a través del navegador se pueda ver en la pantalla.

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi a la pantalla si va a rebre una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del web site www.autopodium.es.

 

 

Idioma

Autopodium ofereix les ofertes dels seus productes, el procediment i la informació publicada a la seva pàgina web, exclusivament, en idioma.